Välkommen till Kåwe-Isolering! 

Vi utför teknisk isolering av rör och kanaler, både inom industrin och i byggnader.

Kåwe - Dedikerad till excellens och service. 

 Teknisk isolering används bla annat för att:

• Minska värme- och kylförluster
• Förhindra legionella
• Förhindra kondensbildning
• Begränsa brandspridning
• Dämpa ljud

• Skydda omgivning och människor mot bränn- och frostskador

Kåwe-Isolering

Wiktorin Montage AB
Adress: Plastgatan 19
261 73 Häljarp
Telefon: 0708-42 43 21
E-post: jorgen@wiktorinmontage.com


Välkommen att kontakta oss!